DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP


Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán


Hoạt động pháp luật


Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật


Hoạt động công chứng và chứng thực

Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế


Cung cấp dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp và cá nhân


Tư vấn, soạn thảo hợp đồng giải quyết tranh chấp nhà, đất, 


Hoạt động pháp luật khác


Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

Hoạt động của  trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý


Hoạt động của trụ sở văn phòng 


Hoạt động tư vấn quản lý


Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật


Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan


Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính


Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Cung ứng lao động tạm thời

Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài


Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn


Hoạt động bảo vệ cá nhân


Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn

Dịch vụ điều tra


Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan

Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp

Dịch vụ vệ sinh

Vệ sinh chung nhà cửaFacebook
Đăng ký nhận quà khủng
0906 361 219
Facebook